NBI International

International Centre for purchasing issues:

• Realizes demand-driven sales processes, based on international procurement questions
• Supports expansion to international markets
• Provides international trade-oriented acquisition
• Provides a platform for international investment opportunities.


Internationaal Centrum voor Inkoopvraagstukken:

• Realiseert vraag gestuurde verkoopprocessen, op basis van internationale inkoopvragen
• Ondersteunt uitbreiding naar internationale markten
• Verzorgt internationale handelsgerichte acquisitie
• Biedt platform internationale investeringskansen.


NBI International brochure